Miasto Kętrzyn i Powiat Kętrzyński zapraszają do udziału w konferencji w ramach kampanii Invest In Kętrzyn. Pierwsza adresowana do rodzimych firm pod hasłem „POTENCJAŁ GOSPODARCZY KĘTRZYNA A WSPARCIE BIZNESU” odbędzie się 17 stycznia 2019r. (czwartek)o godz. 11:00 w Hotelu Koch w Kętrzynie. Udział z niej jest bezpłatny. Konferencja rozpocznie się od wręczenia symbolicznych aktów powołania w skład Rady Biznesu przy Burmistrzu Kętrzyna.
 
Rada będzie ciałem doradczym burmistrza w sprawach związanych z lokalnymi przedsiębiorstwami. Burmistrz powoła członków Rady na 2-letnią kadencję.
– Chcemy aby samorząd nie funkcjonował w oderwaniu od potrzeb naszych mieszkańców, którzy jednocześnie są pracodawcami, zależy nam na tym aby być z nimi w stałym kontakcie i vice versa, bo firmy też widzą potrzebę posiadania wiedzy na temat zmian i pomysłów samorządu –mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.
Sama czwartkowa konferencja skierowana jest do przedsiębiorców z powiatu kętrzyńskiego oraz instytucji wspierających biznes. Samorządom chodzi o to, aby w jednym miejscu skupić przedstawicieli instytucji wsparcia biznesu i przedstawić przedsiębiorcom oferty dotacji, pożyczek, gruntów inwestycyjnych i innych form wsparcia.

– Mamy świadomość, że samorząd nie może istnieć obok biznesu, musi żyć z nim w symbiozie, wspierać i dbać, bo to biznes działa na rozwój lokalnej gospodarki, a w przyszłości, gdy środki unijne nie będą już dostępne w tak dużym wymiarze, to właśnie biznes będzie motorem współpracy i partnerem gminy – mówi Ryszard Niedziółka, burmistrz Kętrzyna.

Konferencja rozpocznie cykl działań mających na celu pobudzenie lokalnej gospodarki i stworzenie zachęty do inwestowania w Kętrzynie i Powiecie Kętrzyńskim.

– Kolejna konferencja odbędzie się w lutym w Warszawie, przygotowujemy ją wspólnie z Warszawską Izbą Gospodarczą, chcemy aby firmy z Kętrzyna mogły spotkać się z potencjalnymi klientami z Mazowsza – dodaje Maciej Wróbel, zastępca burmistrza Kętrzyna. – Kojarzenie biznesu to jeden z priorytetów tych działań, które sobie założyliśmy. Nie podpiszemy za nikogo kontraktu, bo nie możemy, ale możemy i powinniśmy pomagać lokalnym firmom w tym zakresie.

Chętnych przedsiębiorców do udziału w konferencji w Warszawie zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miasta poprzez kontakt mailowy

k.lizurej@miastoketrzyn.pllub telefonicznie +48 731 606 838
Partnerami działań władz samorządowych miasta i powiatu są – Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warmińsko Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Warszawska Izba Gospodarcza oraz Powiatowy Urząd Pracy.

 

Konferencja dla przedsiębiorców

Invest in Kętrzyn. Cz. 1

Potencjał gospodarczy Kętrzyna, a wsparcie biznesu”

17 stycznia 2019 r., Hotel Koch w Kętrzynie

 

11.00 – powołanie Rady Biznesu przy Burmistrzu Miasta Kętrzyna

11.15 – Ryszard Niedziółkaburmistrz Kętrzyna – potencjał inwestycyjny miasta, oferta i wsparcie dla biznesu

11.25 – Grzegorz Smoliński, prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – rodzaje wsparcia firm z Powiatu Kętrzyńskiego przez WMSSE

11.45 – Zbigniew Ciechomski, prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – dotacje i niskooprocentowane pożyczki dla firm

12.05 – Michał Kochanowski, starosta kętrzyński – potencjał inwestycyjny Powiatu Kętrzyńskiego

12.25 – Paweł Bobrowski, wójt gminy Kętrzyn – obwarzanek miasta z korzyścią dla inwestora

12.45 – Grzegorz Prokop, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie, rynek pracy i wsparcie przedsiębiorców przez PUP

13.15 – Grzegorz Pawlak, Warszawska Izba Gospodarcza – współpraca z potencjałem biznesowym Mazowsza

13.30 – dyskusja, pytania