Dziś w biurze Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podpisano zgody na realizację przedsięwzięć, które realizować będą firmy Magnetic Systems Technology oraz Galbet Iława. 

Magnetic Systems Technology sp. z o.o. (średnie przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 5 680 000 zł oraz zatrudnienie minimum 6 nowych pracowników. Przedsięwzięcie będzie realizowane w Kętrzynie na nieruchomości o powierzchni 1,1794 ha. Plan inwestycji zakłada wybudowanie 6 000 m2 powierzchni magazynowej wraz z zapleczem socjalnym. Zakupione zostanie wyposażenie magazynów oraz wózki widłowe, a realizacja przedsięwzięcia pozwoli na utworzenie 14000 miejsc paletowych.

Galbet Iława sp. z o.o. (małe przedsiębiorstwo z polskim kapitałem) uzyskał zgodę na realizację przedsięwzięcia w Iławie. W ramach inwestycji powstanie wytwórnia betonu oraz budynki biurowo-socjalno-administracyjne wraz z zapleczem technicznym. Przedsiębiorstwo zobowiązało się do poniesienia nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 4 235 000 zł oraz zatrudnienie minimum 10 nowych pracowników.

Wydane 5 listopada decyzje to szesnasta i siedemnasta zgoda na realizację inwestycji w 2018 r. r. oraz czwarta i piąta decyzja wydana przez Zarząd W-M SSE SA na podstawie Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która wprowadziła nowy mechanizm udzielania firmom pomocy publicznej na realizację projektów inwestycyjnych. Od 5 września 2018 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi podatkowej na terenie całej Polski (inwestycje mogą być realizowane na gruntach prywatnych oraz publicznych), a nie tylko na obszarach objętych granicami stref.

Źródło: WMSSE/mat. ReTV