„Kętrzyn dzień po dniu”:

1. Walne Zebranie SM Pionier – os. Moniuszki
2. Pierwszy kandydata na burmistrza Kętrzyna
3. Sesja RM – radni za udzieleniem absolutorium
4. Poseł Marcin Horała spotkał się z mieszkańcami Kętrzyna
5. Bloki odzyskają dawny blask 
6. Pasy 3d fenomenem w polsce!
7. Street workout, czyli nowy sport
8. Prada Orkiestr Dętych
9. Turniej Rycerski
10. Kongres Przyszłości
11. Zmiany na granicy podczas mundialu
12. Piłkarskie emocje w kętrzyńskiej strefie kibica!
13. Zaproszenie na konferencję – „Gdy kończy się młodość…”