7 czerwca odbyło się pierwsze częściowe Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, w którym uczestniczyli mieszkańcy osiedla Moniuszki w Kętrzynie.