Wiodącym tematem poniedziałkowej sesji było rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2017 oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kętrzyna.
Komisja Rewizyjna podobnie jak RIO po analizie przedstawionych dokumentów wystawiła, pozytywną opinię przy sprawozdaniu. Szczególnie za udzieleniem absolutorium dla burmistrza był radny Romuald Budrewicz oraz Przewodniczący rady Dariusz Duczek.

Dochody budżetowe uzyskane w 2017 roku wyniosły 96 mln 807 tys. zł, natomiast wydatki to blisko 100 mln 364 tys. Deficyt, który wyniósł prawie 100 milionów został wykonany w wysokości 3 mln. Również dług miasta pozostaje bezpieczny, bo spadł do wysokości 18 milionów 566 tysięcy złotych, a planowany kredyt na 5 mln nie został wzięty.
Ostatecznie radni siedemnastoma głosami za, przy braku sprzeciwu udzielili burmistrzowi absolutorium. Od głosu wstrzymali się radna: Wioletta Czech, Anna Abramowicz, Rafał Rypina oraz Zenon Wiszniewski.