Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich odwiedził Warmię i Mazury. Podczas spotkań w Kętrzynie i Giżycku pytał Polaków o ich problemy, praworządność, a także informował ich o prawach, które im przysługują. Więcej informacji niebawem w „Kętrzyn dzień po dniu”. W specjalnym wydaniu „Na gorąco” naszym gościem jest Adam Bodnar – RPO.