„Na gorąco” – ks. Aleksander Jacyniak – proboszcz Sanktuarium Matki Bożej oraz Tadeusz Korowaj – etnograf, historyk

W Pałacu Prezydenckim Prezydent Andrzej Duda oficjalnie wręczył rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii. W tym gronie znalazł się Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim oraz Sanktuarium w Św. Lipce.

Od teraz na terenie Warmii i Mazur znajduje się pięć obiektów zabytkowych uznanych za Pomniki Historii: Pola Grunwaldzkie, Kanał Elbląski i Wzgórze Katedralne we Fromborku oraz dwa dzisiejsze: Sanktuarium w Św. Lipce i Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Pomnik historii to jedna z form ochrony zabytków. Status przyznawany jest obiektom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.