Można powiedzieć, że Kętrzyn w 2018 roku stanie się wielkim placem budowy. Wszystko za sprawą wielu inwestycji.

Szacowane dochody miasta mają wynieść 110 mln złotych, a jego wydatki ok. 127 mln złotych. Na inwestycje przeznaczono 39 mln, co stanowi 36 % dochodów miasta.
Natomiast zadłużenie może wynieść na koniec roku 32 mln złotych.
Plan budżetowy przewiduje m.in. budowę przedszkola przy ul. Wierzbowej, modernizację stadionu miejskiego przy ul. Bydgoskiej, zagospodarowanie terenu Górki Poznańskiej, renowację kętrzyńskiego zamku.
W tym przebudowę targowiska miejskiego i budowę pomostu na jeziorku.