Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie po raz czwarty organizuje marsz przeciw przemocy pod hasłem „Kochaj, szanuj, nie krzywdź, nie bij…” w ramach projektu socjalnego „Mój bezpieczny świat”.
Celem marszu jest wyrażenie protestu przeciw przemocy, promowanie wartości miłości, szacunku i tolerancji oraz podnoszenie świadomości i uwrażliwienie lokalnej społeczności na problem przemocy. Marsz odbywać się będzie w czasie trwania Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka”.

Marsz odbędzie się 1 grudnia. Zbiórka uczestników o godzinie 11.45 przy Kompleksie Rekreacyjno-Sportowym „Kętrzynianka”. Przemarsz ulicami: Szpitalna, M.C Skłodowskiej, Wojska Polskiego, Gen. W. Sikorskiego, Plac Piłsudskiego do kina „Gwiazda”. Akcja przy wsparciu  Komendy Powiatowej Policji. Zakończenie w Kinie Gwiazda, gdzie zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego „Mój świat bez przemocy” oraz konkursu „Mój świat bez używek”. Dodatkowo uczestnikom marszu zaprezentowane będą treści o charakterze profilaktycznym.