„Nie zaplącz się w sieci” to hasło i temat spotkania kętrzyńskich policjantów z uczniami klasy II Gimnazjum nr 3 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami o cyberprzemocy i zagrożeniach płynących z użytkowania narzędzi z dostępem do Internetu.

Komputer oraz telefon komórkowy to pożyteczne wynalazki, z których obecnie korzystają wszyscy – dzieci i dorośli. Internet stanowi skarbnicę wiedzy i informacji, jest platformą, na której młodzież kontaktuje się z rówieśnikami, miejscem nauki, pracy itp. Należy jednak pamiętać, że wykorzystywany w sposób niewłaściwy, może wyrządzić sporo krzywdy.Nękanie rówieśników, udostępnianie danych osobowych, dostęp do treści nieodpowiednich dla dziecka – to wszystko może za sobą nieść poważne konsekwencje. Dlatego też te sprawy były głównym tematem spotkania policjantów z uczniami klasy II Gimnazjum nr 3 z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. Funkcjonariusze omówili problem cyberprzemocy, jako przykład współczesnego internetowego zagrożenia dla młodych ludzi. Podczas lekcji policjanci wskazali jej przejawy oraz różnice między „tradycyjną” przemocą, a tą z użyciem Internetu i telefonów komórkowych.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczniów w kwestii zagrożeń internetowych. Funkcjonariusze chcieli także pokazać, że obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu wiążą się z nim pewne niebezpieczeństwa. Podczas zajęć wyjaśnili uczniom, jakie zachowania w Internecie są niebezpieczne. Szczególną uwagę zwrócili na kontakty i spotkania z osobami nieznajomymi, poznanymi w Sieci oraz na niebezpieczeństwa z tym związane. Wskazali przykłady cyberprzemocy stosowanej w Internecie: nękanie, straszenie, obrażanie w sieci lub za pomocą telefonu komórkowego, wysyłanie wulgarnych e-maili i smsów, kłótnie internetowe, rejestrowanie, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających informacji, zdjęć i filmów, podszywanie się pod inną osobę, obraźliwe komentowanie wpisów na blogu. Część spotkania z młodzieżą, policjanci poświęcili także na omówienie zasad ochrony własnej prywatności oraz danych osobowych.

Podczas spotkania funkcjonariusze przypomnieli także, że w sieci nigdy nie jesteśmy anonimowi, a każde użycie komputera zostawia ślady.

Cyberprzemoc na pozór niewinna z uwagi na brak kontaktu fizycznego, może wyrządzić ogromne szkody. Przemoc ta jest szczególnie dotkliwa, ponieważ kompromitujące materiały, ukradkiem zrobione zdjęcia, nagrane na telefon komórkowy filmiki docierają za pomocą sieci w krótkim czasie do wielu osób. Mimo, że akty cyberprzemocy wyglądają niewinnie, mogą wyrządzić dużą krzywdę. Spotkanie to było bardzo potrzebne – nikogo nie trzeba przekonywać, jak poważnym problemem są internetowe zagrożenia oraz cyberprzemoc we współczesnym świecie. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu uczniowie będą refleksyjnie i odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.
 
zródło: KPP w Kętrzynie