W dniach 29 i 30 października 2017 r.  na terenie naszego powiatu wystąpiły bardzo silne porywy wiatru połączone z intensywnymi opadami deszczu. Zjawiska te przysporzyły wiele pracy strażakom i służbom komunalnym.

W ciągu niedzieli i poniedziałku strażacy z terenu powiatu kętrzyńskiego interweniowali ponad 24 razy. Nasze działania polegały głównie na wypompowaniu wody z zalanych obiektów, piwnic i posesji, a także na usuwaniu powalonych i nadłamanych gałęzi oraz konarów drzew utrudniających ruch lub stwarzających zagrożenie. Tego typu działania prowadziliśmy m.in. w miejscowościach Skandawa, Frączkowo, Kętrzyn, Kruszewiec, Siniec, Korsze, Wielewo, Reszel, Szczeciniak, Muławki, Błogoszewo, Srokowo, Parys, Niedziałki, Pożarki, Nowa Różanka, Garbnik, Michałkowo, Duje, Pilec.

Wszystkie konary, gałęzie i drzewa staramy się usuwać na bieżąco z zatarasowanych dróg i chodników. W działaniach tych strażacy wykorzystują piły mechaniczne, liny ratownicze i wyciągarki samochodowe.

Również na bieżąco staramy się wypompowywać wodę z zalanych obiektów. W tych działaniach wykorzystujemy specjalistyczne pompy.

Liczba zgłoszeń jest dosyć duża więc jesteśmy zmuszeni kolejkować te zdarzenia, tzn. pierwszeństwo mają sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu, a także mieniu o jak największej wartości, pozostałe nazwijmy mniejsze lub drobniejsze zagrożenia muszą „poczekać”.

Łącznie w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem skutków nawałnicy udział brało ponad 100 strażaków (stan na godz. 12. 00 poniedziałek), zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kętrzyńskiego, w tym z OSP Reszel, OSP Drogosze, OSP Barciany, OSP Korsze, OSP Srokowo, OSP Skandawa, OSP Karolewo.

Ponadto w dniu 29 października 2017 r. na polecenie Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie w związku z gwałtownym przyborem wód na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg oraz niekorzystnymi prognozami hydrologicznymi strażacy całego województwa warmińsko – mazurskiego zostali postawieni w stan podwyższonej gotowości operacyjnej.

Na mocy tego rozkazu 5 naszych strażaków wyjechało na pomoc mieszkańcom z terenu powiatu elbląskiego.

Na tego rozkazu zobowiązano poszczególne Komendy w tym również kętrzyńską do :

  • utrzymania w pełnej sprawności technicznej pojazdów i sprzętu ratowniczo – gaśniczego,
  • zapewnienia wymaganej obsady wszystkich pojazdów gaśniczych i specjalnych,
  • zapewnienia zabezpieczenia operacyjnego powiatów, zwłaszcza poprzez zwiększoną gotowość sił i środków OSP,
  • zapewnienia kompletnego wyposażenia wytypowanych jednostek w odpowiedni sprzęt ratowniczy (pompy pływające i pompy szlamowe, wodery, piły do drewna, łańcuchy, prowadnice, środki łączności, itp.),
  • wzmocnienie służb, wprowadzenie dodatkowych dyżurów domowych polegających na pozostawaniu w tzw. pełnej dyspozycji.  

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców naszego powiatu wstrzymaliśmy udzielanie czasu wolnego po służbie, ograniczyliśmy do minimum udzielanie urlopów, ściągnęliśmy na dodatkowe służby strażaków z wolnego.

Przekazał: bryg. Szymon Sapieha