Najpiękniejszy balkon i rabaty – Kętrzyn 2017 to tradycyjny już coroczny konkurs, którego celem jest zachęcenie mieszkańców w Kętrzynie do dbałości o estetykę swojego miejsca zamieszkania, poczucia identyfikacji z tym miejscem oraz troski o jego rozwój i wygląd, a także aktywizacja mieszkańców Kętrzyna.

W tym roku organizatorami konkursu na najpiękniejszy balkon i rabatę był Urząd Miasta oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie, który został ogłoszony 30 czerwca było zgłoszenie przez mieszkańców rabaty i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych, położonych na terenie miasta Kętrzyn.

Łącznie udział w konkursie wzięły 34 osoby, a do konkursu zgłoszono 19 balkonów i 15 rabat. Powołana komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych balkonów i rabat biorąc pod uwagę takie elementy jak: ogólne wrażenie estetyczne, różnorodność gatunków roślinnych, kompozycja kolorystyczna oraz oryginalność i pomysłowość.

Komisja konkursowa postanowiła przyznać:

W kategorii balkonów:

I miejsce balkonowi Stanisławowi Pietranisowi,

II miejsce Walentynie Adamowicz,

III miejsce Danucie Perkowskiej;

W kategorii rabat:

I miejsce Salomei Rydzewskiej,

II miejsce Wiktorowi Szulcowi

a III miejsce Annie Policht.

Zwycięzcy konkursu zostali wyróżnieni i nagrodzeni podczas sesji Rady Miasta w dniu 29 września, a nagrodami były: książki, artykuły ogrodnicze lub bony towarowe ufundowane przez sponsorów: Piotrki art. ogrodniczo-budowlane, centrum ogrodnicze Gardenia, Flor-Fabo, Szkółka- Ogród – Trzy Lipy. Ponadto każdy z uczestników konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom. Nagrody i dyplomy wręczał osobiście Burmistrz Miasta Kętrzyn Krzysztof Hećman oraz prezes Zarządu Spółdzielni „Pionier”Arkadiusz Książek.