Wakacje to nie tylko okres wypoczynku, relaksu i zabawy, ale również czas, w którym dzieci bardziej są narażone na rozmaite niebezpieczeństwa. W tej sytuacji dzielnicowy z kętrzyńskiej komendy Policji w ramach działań „Bezpieczne Wakacje”, na terenie placówki oświatowej w Kętrzynie przeprowadził rozmowę z uczestnikami półkolonii.

Policjanci w czasie wakacji w szczególny sposób troszczą się o dzieci i robią wszystko, aby zapewnić im bezpieczny wypoczynek – na obozach, koloniach lub w miejscu ich zamieszkania. Oprócz działań informacyjno – edukacyjnych, prowadzone są kontrole miejsc wypoczynku. Wspólne spotkania z dziećmi przede wszystkim mają na celu ograniczenie negatywnych zdarzeń z udziałem dzieci, a w szczególności: wypadków komunikacyjnych, zdarzeń związanych z letnim wypoczynkiem nad wodą, kontaktów z osobami obcymi, jak również rozwijanie u dzieci i młodzieży postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Kętrzyńscy policjanci w tym również dzielnicowi realizując działania „Bezpieczne Wakacje” na terenie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie przeprowadził pogadankę  na temat bezpiecznych zachowań. Podczas spotkania zwrócił uwagę na bezpieczeństwo podczas zabaw na placach zabaw omawiając na przykładach: w jaki sposób należy się bawić, aby nikomu nie stała się krzywda, począwszy od zabawy na huśtawce, w piaskownicy czy na zjeżdżalni. Omówił bezpieczeństwo w czasie kąpieli podkreślając, jak ważne jest  kąpielisko strzeżone z ratownikiem, a jak może być niebezpieczny akwen np. staw, rzeka, czy jezioro gdzie nikt nie czuwa nad bezpieczeństwem kąpiących. Przestrzegał także przed zbieraniem nieznanych owoców i grzybów w lesie oraz zademonstrował, jaką należy przyjąć postawę w przypadku napotkania agresywnego psa. Dzielnicowy przypomniał jakie mamy prawa i obowiązki uczestnika ruchu drogowego. Wiedząc, że wakacje to również czas wzmożonych prac polowych, przypomniał o zasadach bezpieczeństwa w pobliżu maszyn rolniczych.

 

 

 

Źródło: KPP Kętrzyn