W związku z prowadzonymi przygotowaniami Gminy Miejskiej Kętrzyn do wdrożenia reformy oświatowej Burmistrz Miasta Kętrzyn zaprasza rodziców uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych dla, których jest organem prowadzącym na konsultacje w celu omówienia założeń funkcjonowania szkół po wprowadzeniu zmian wynikających z nowych przepisów oświatowych.

Terminarz konsultacji:
• 06.02.2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 3 11-400 Kętrzyn – godz. 16.00
• 07.02.2017 r. – Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami integracyjnymi 11-400 Kętrzyn ul. Kazimierza Wielkiego 12 – godz. 16.00
• 08.02.2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 4 11-400 Kętrzyn – godz. 16.00
• 09.02.2017 r. – Szkoła Podstawowa nr 1 11-400 Kętrzyn – godz. 16.00
• 10.02.2017 r. – Gimnazjum nr 2 11-400 Kętrzyn – godz. 16.00