19 i 20 grudnia w obu jednostkach  organizacyjnych Straży Granicznej w Kętrzynie przebywał Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Marek Łapiński. Komendantowi Głównemu SG towarzyszył Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Tomasz Semeniuk oraz Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej  płk SG Roman Łubiński.

Na przykładzie drogowego przejścia granicznego w Bezledach zaprezentowano systemy i sposoby realizacji procedur obowiązujących w państwach członkowskich Wspólnoty Europejskiej, infrastrukturę przejścia granicznego oraz systemy teleinformatyczne służące do odprawy podróżnych. Przedstawiono również aktualną sytuację na polsko-rosyjskim odcinku granicy państwowej, sprzęt wykorzystywany do ochrony granicy oraz najnowocześniejsze rozwiązania stosowane w kontroli ruchu granicznego na przejściach granicznych z obwodem kaliningradzkim.

Ponadto, Komendant Główny SG odwiedził Placówki Straży Granicznej w Górowie Iławeckim i Sępopolu. Podczas roboczej wizyty zaprezentowano sprzęt i omówiono specyfikę ochrony granicy „zielonej” oraz był świadkiem dynamicznego zatrzymania przez funkcjonariuszy Wydziału Zabezpieczenia Działań, osoby przemycającej nielegalne wyroby akcyzowe z Rosji do Polski.

W siedzibie oddziału, Komendant Główny Straży Granicznej Pan płk SG Marek Łapiński spotkał się z kadrą obu jednostek celem podsumowania dotychczasowych działań. Spotkanie było okazją do wręczenia medali za Zasługi dla Straży Granicznej funkcjonariuszom obu jednostek przyznane w listopadzie br. przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Odznak Straży Granicznej, przyznanych z okazji Święta Niepodległości przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Na zakończenie wizyty, Komendant Główny Straży Granicznej, w asyście kierownictwa Centrum, zapoznał się z bazą noclegową kętrzyńskiego ośrodka szkolenia oraz odwiedził słuchaczy.

 

 

Źródło: W-MOSG