p1090972 dsc_0303 p1090980

W dniach 21 i 22 września w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej przebywała litewska delegacja Służby Ochrony Granicy Państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.Spotkaniu, ze strony Straży Granicznej, przewodniczył Zastępca Komendanta Głównego SG gen. bryg. SG Jacek Bajger oraz Komendant W-MOSG płk SG Tomasz Semeniuk.Celem wizyty było omówienie współpracy służb, ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości zorganizowanej i wyznaczenie nowych kierunków działania w tym zakresie. Strony oceniły występujące zagrożenia, zwróciły szczególną uwagę na nielegalną migrację i metody jej zwalczania.  W trakcie pobytu w oddziale delegacja litewska poznała organizację i infrastrukturę drogowego przejścia granicznego w Bezledach, a także miała możliwość przyjrzeć się w praktyce kontroli ruchu granicznego i systemom teleinformatycznym, służącym do odprawy podróżnych. Pod wieżą obserwacyjną w Parkoszewie, goście obejrzeli również sprzęt,  który jest wykorzystywany w codziennej służbie funkcjonariuszy SG. Delegacja przyglądała się ponadto patrolowi funkcjonariuszy SG podczas kontroli drogowej, kontroli pasa ornego z wykorzystaniem quada, zabezpieczeniu odcinka granicy państwowej przy użyciu drona oraz pojazdu obserwacyjnego-PJN. Gościom zaprezentowano także techniki zatrzymania osoby przekraczającej nielegalnie granicę państwową oraz umiejętności psa służbowego.

ŹRÓDŁO: WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ SG.