Zapraszamy na rozmowę z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży Ulą Kamińską i Tomkiem Chmieleńskim.